Article {{ article.headline }} image

Utstyrsleie

Padlegruppa har et relativt godt utvalg av både elve- og havkajakker, med tilhørende utstyr som årer, vester og hjelmer. Alt utstyret blir oppbevart like ved sjøen i reolene på Skansen.

For å få tilgang til utstyret må du betale utstyrsleie.

Kravet for å få kode til reolen er at du har betalt utstyrsleie for inneværende studieår, er medlem av NTNUI, samt at du har våttkort (med grunnkurs oblat) eller kan dokumentere nødvendig padleerfaring ved å sende inn egenerklæring om padlekompetanse. Alle som tar nybegynnerkurs hos NTNUI Padling vil få inkludert utstyrsleie for ett år (inneværende semester og neste semester).

Koden endres to ganger i året, 15.februar og 15. september. Dersom du har betalt utstyrsleie innen denne dato, får du ny kode tilsendt. Dersom du ønsker å betale på etterskudd, send en e-mail til websjef i tillegg så får du koden tilsendt på e-mail.

Utstyrsleien betales pr. studieår, og er på 400 kroner. Leien gjelder fra studiestart til ut august året etter.

Ved betaling etter 1. januar betales kun 300 kroner.

Alle som har betalt utstyrsleie og har tatt kurs får kode til dørlås tilsendt.

Betalt utstyrsleie gir deg rett til å låne utstyr når du selv vil, forutsatt at du har NPFs Våttkort (med oblat for grunnkurs), og med forbehold om at klubben kan komme til å reservere utstyret til bruk på kurs, fellesturer osv. Dette vil bli annonsert på websidene. Sjekk alltid kalenderen før du låner utstyr!

Det er anledning til å ta med én person som følge på turene. Det oppfordres til å aldri padle alene. Vedkommende må ha gyldig nybegynnerkurs eller være godkjent av elvesjef/havsjef.

For å betale leien overfører du beløpet merket 'Utstyrsleie, Navn, epost' til:

Kontonr: 8601.43.52777

Fra utlandet:
IBAN: NO35 8601 4352 777
SWIFT/BIC: DABANO22

F.eks. "Utstyrsleie 2018/2019, Ola Nordmann, ola.nordmann@stud.ntnu.no"

I tillegg er det krav at man sender inn dokumentasjon om NTNUI-medlemskap. Dette gjøres ved å sende en mail til websjef med bilde av NTNU-kortet ditt med gyldig NTNUI-oblat, samt kopi av våttkort (begge sider) og fødselsdato til websjef@ntnuipadling.no.

Kontaktinformasjonen til hav- og elvesjefen, samt websjef finner du her.

 • Særregler for utstyrsleie HAV

  Når du låner utstyr SKAL det skrives i loggboka som ligger på Skansen, og det skal også registreres når du kommer tilbake fra tur.

  Skulle det skje uhell så har du ingen erstatningskrav for utstyret, så lenge du har fulgt disse reglene, og gir beskjed til havsjef eller utstyrsjef umiddelbart etter at turen er ferdig!

  Om du vil låne utstyr til private turer utenom turer fra Skansen må dette være avtalt og godkjent av havsjefen på forhånd. Hvis det da skulle skje uhell så har du erstatningskrav på 80% av vår innkjøpspris på utstyret.

  Dersom lån av utstyr ikke avtales på forhånd med havsjef er erstatningkravet på 100%, og du mister retten til å låne utstyr for all framtid.

 • Særregler for utstyrsleie ELV

  Når du låner utstyr her SKAL det skrives i utlånsboka som ligger på Skansen, og registreres inn når du leverer tilbake.

  Skulle det skje et uhell (ødelagt/mistet utstyr) så har du ingen erstatningsansvar for utstyret, så lenge du gir beskjed til elvesjef umiddelbart etter turen er ferdig!

  Hvis du har lyst å leie utstyr til private turer utenom Nidelva så må det være godkjent av elvesjefen på forhånd.

  For private turer på Nidelva trenger det ikke godkjennes, bare skriv under på utlånskontrakt.

  Padlegruppas utstyr skal ikke brukes på elver over grad 4. Skulle det der skje et uhell så har du erstatningsansvar på 80% av vår innkjøpspris på utstyret.

  Dersom lån av utstyr ikke avtales på forhånd med elvesjef er erstatningsansvaret på 100% og du mister retten til å låne utstyr for all framtid.