Article {{ article.headline }} image

Førstehjelpskurs / First Aid Training

Førstehjelpskurs i samarbeid med TKK og Røde Kors

Momenter som blir gjennomgått del 1; (10:00-15:00) [english, see below]

• Hva er livreddende førstehjelp?
• Psykososial Førstehjelp
• Frie luftveier
• Varsling
• Pasientundersøkelse
• Bevisstløshet og sideleie
• Fremmedlegeme i luftveier
• Hjerte- lungeredning
• Gjennomgang av bruk av hjertestarter
• Hjertesykdommer
• Hjerneslag
• Kramper
• Blødninger

Momenter som blir gjennomgått del 2; (15:00-1700)

• Frie luftveier
• Drukning
• Varmetiltak/forebygging av hypotermi
• Hjerte- Lungeredning (HLR)
• Entre i Vann
• Sikkerhet og tilnærming av pasient
• Svømming med pasient
• Uttak av pasient
• Stabilisering
• Kasteline

Det er 15 plasser på del 1, og 5 plasser på del 2

------------------------------------------------------------------------------------------------

Part 1; (10: 00-15: 00)

• What is lifesaving?
• Psychosocial First Aid
• Clear airways
• Alerting when a crisis arises
• Patient Examination
• Unconsciousness and recovery posistion
• Foreign body in respiratory tract
• Cardiac pulmonary resuscitation - CPR
• Review of the use of defibrillators
• Heart disease
• Stroke
• Seizures
• Bleeding

Part 2; (15: 00-1700)

• Clear airways
• Drowning
• Heat Measures / prevention of hypothermia
• Cardiac resuscitation (CPR)
• Entering Water
• Safety and approach of patients
• Swimming with patients
• Withdrawal of patients
• Stabilization
• Throw Line

There are 15 available spots for Part 1, and 5 spots for Part 2