Article {{ article.headline }} image

Kurs


NTNUI-Padling arrangerer grunnkurs hav og elv hvert semester. Disse kursene kvalifiserer til våttkort vaattkort.no og legger grunnlaget for videre kurs i våtkortstigen, slik som sikkerhetskurs, teknikkurs og aktivitetlederkurs.

Disse kursene annonseres i starten av vår og høstsemester. Normalt er det 2-3 kurs per semester, for både elv og hav. I forbindelse med disse kursene er det mulig å låne våtdrakt, MEN vi anbefaler å skaffe eget personlig utstyr (kajakk, åre, vest og spruttrekk tilbys utlånt under og etter kursene). Grunnkurs gir utstyrsleie i et år (inneværende semester og neste semester) (Utstyrsleie klikk her)

Hvis du ønsker å ta sikkerhetskurs, teknikkurs eller aktivitetslederkurs støtter NTNUI-Padling med 65% av kurssummen ved kurs gjennom NTNUI-Padling. Ved dyrere kurs gjennom andre klubber støttes maks 975,-. Ta kontakt med økonomisjef ved flere spørsmål. klikk her
Refusjonsjema klikk her