Article {{ article.headline }} image

Førstehjelpskurs / First Aid Training

Førstehjelpskurs i samarbeid med TKK og Røde Kors Hjelpekorps

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer våre medlemmer til det årlige førstehjelpskurset i samarbeid med TKK og Røde Kors Hjelpekorps. Vi møtes på Skansen i klubbhuset til TKK for å friske opp og lære mer om førstehjelp, både generelt og relatert til padling. Det blir også servert gratis lunsj ila. dagen. Velkommen til kurs !

Det er begrenset antall plasser, registrering via hjemmesiden under "event" siden. Kurset er delt i 2 deler, du kan være med på enten del 1 eller begge.

Momenter som blir gjennomgått del 1; (10:00-15:00) [english, see below]

• Hva er livreddende førstehjelp?
• Psykososial Førstehjelp
• Frie luftveier
• Varsling
• Pasientundersøkelse
• Bevisstløshet og sideleie
• Fremmedlegeme i luftveier
• Hjerte- lungeredning
• Gjennomgang av bruk av hjertestarter
• Hjertesykdommer
• Hjerneslag
• Kramper
• Blødninger

Momenter som blir gjennomgått del 2; (15:00-1700)

• Frie luftveier
• Drukning
• Varmetiltak/forebygging av hypotermi
• Hjerte- Lungeredning (HLR)
• Entre i Vann
• Sikkerhet og tilnærming av pasient
• Svømming med pasient
• Uttak av pasient
• Stabilisering
• Kasteline

Det er 15 plasser på del 1, og 5 plasser på del 2

------------------------------------------------------------------------------------------------
We will repeat the success from last year and invite our members to the annual first aid course in collaboration with TKK and Red Cross. We meet at Skansen in the TKK clubhouse to freshen up and learn more about first aid in general and related to paddling. There will be served free lunch during the day.

There are limited spots, registration via the home page from the "event" page. The course is divided in two parts, you can participate in either Part 1 or both.

Part 1; (10: 00-15: 00)

• What is lifesaving?
• Psychosocial First Aid
• Clear airways
• Alerting when a crisis arises
• Patient Examination
• Unconsciousness and recovery posistion
• Foreign body in respiratory tract
• Cardiac pulmonary resuscitation - CPR
• Review of the use of defibrillators
• Heart disease
• Stroke
• Seizures
• Bleeding

Part 2; (15: 00-1700)

• Clear airways
• Drowning
• Heat Measures / prevention of hypothermia
• Cardiac resuscitation (CPR)
• Entering Water
• Safety and approach of patients
• Swimming with patients
• Withdrawal of patients
• Stabilization
• Throw Line

There are 15 available spots for Part 1, and 5 spots for Part 2.