Article {{ article.headline }} image

Valldalstur blir til Oppdalstur

Trip to Oppdal

(oppdatering pr. 3.5.18.) NB!! På grunn av lite vann i elvene i Valldal har turens reisemål blitt byttet til Oppdal. Se oppdatert info under.
Følg med på facebookeventet:
https://www.facebook.com/events/192555048138547/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(this update is from 3.5. 18.) N.B.!! Due to too little water in the rivers in Valldal, we had to change the destination. See the updated info below.
Stay tuned: https://www.facebook.com/events/192555048138547/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(english version below)

Vi har leid en stor hytte i Oppdal med plass til hele gjengen, der det er mange fine elver å padle for både nybegynnere og mer erfarne. For havpadlerne er det mulig å kjøre en time vestover til Sunndalsøra, hvor man kan padle den vakre Tingvollfjorden. Det blir fremdeles felles middag fredag og lørdag som vi handler inn til. Frokost og lunsj ordner dere med selv. Innsjekk på hytta er fra klokken 15:00 på fredag, de som drar fredag morgen tar derfor sikkert en padletur og en is i Oppdal sentrum før man kjører opp til hytta og flytter inn. Hytta har alle fasiliteter, men ta med sengetøy og håndklær selv. Eventuelt utstyr dere må låne av klubben tar dere også med selv, regner med de fleste møtes på Skansen og kjører derfra.

Turen kortes ned litt da det er vesentlig kortere til Oppdal enn til Valldal. Avreise blir på fredag morgen eller fredag ettermiddag. Samtlige deltakere anmodes derfor til å gå inn i google-dokumentet og krysse av på nytt for ønsket avreise senest torsdag klokken 20:00. Kjørelister vil bli satt opp torsdag kveld, og dere kan da gå inn å se hvem dere skal kjøre med, og avtale nøyaktig tidspunkt selv med sjåføren.

Vi har satt påmeldingsfrist til Torsdag 3.5. klokken 20:00. Prisen for turen er 500 kroner, dette inkluderer reisen, overnatting, middag begge dagene og god stemning. Turen skal være betalt til kontonummer 8601.43.52777 før avreise. Merk betalingen med «Oppdaltur».
Påmeldingsskjema:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zd0K8HOYlRFfhPuXlBfsN3UcVTRxusrkOKs7VLthsjE/edit#gid=0

Om noen har spørsmål er det bare å ta kontakt på facebook eller med noen i styret.
Vi gleder oss masse til tur, og håper mange av dere vil bli med!

-----------------------------------------------------------------------------------------
As mentioned earlier, there is not enough water in the rivers in Valldal, which means we have to change destination. This weekends trip will take place in Oppdal, where there is rivers for both beginners and more experienced paddlers. For the sea kayakers it is possible to drive one hour west, to a place called Sunndalsøra by the beautiful Tingvoll fjord. We have rented a big cabin in Oppdal with space enough for all of us, and we will still make dinner together on Friday and Saturday. You will organize breakfast and lunch for your self. The trip will be shortened a bit, since it’s quite a bit shorter to Oppdal than to Valldal. Departure will be Friday morning or Friday afternoon. All participants have to go on the google-sheet and re-enter their prefered departure by Thursday at 20:00. Driving lists will be set up Thursday night, after which you can check who you’re driving with, and plan the exact departure time with the driver personally.

Check-in at the cabin is 15:00, those of us who leave Friday morning will therefore probably go paddle a bit and have an ice cream in Oppdal before we head up to the cabin and move in.

The cabin has all fascilities, but you need to bring towels and bed sheets. Any equipment you have to borrow from the club you will also bring yourself. Most of us will probably meet up and leave from Skansen.

We have set the registration deadline to Thursday at 20:00. The trip costs 500NOK, this includes the travel, accommodation, dinner both days, and good atmosphere. The trip has to be paid to account number 8601.43.52777 latest by departure. Note the payment with «Oppdaltur».
Registration:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zd0K8HOYlRFfhPuXlBfsN3UcVTRxusrkOKs7VLthsjE/edit#gid=0

If you have any questions, contact us on facebook or contact someone in the board.. We are really looking forward to this trip, and we’re hoping many of you want to come!