Article {{ article.headline }} image

Grunnkurs i elvepadling våren 2019

Beginner courses in whitewater kayaking for members of NTNUI!

* Scroll down for English *

PÅMELDINGEN ER ÅPEN!

- Kurs 1: 26-28 april (uke 17):

- Kurs 2: 3-5 mai (uke 18):

Hei padlere!

Kort om kurset:
Fredag kveld vil det være en kort teoridel der du vil lære generelt om elvepadling, sikkerhet og teknikk. Lørdag og søndag går til padling på Nidelva. Padlingen vil foregå mellom Nedre Leirfoss og Sluppen bru. Vi har en unik mulighet i Trondheim, der vi har en perfekt nybegynner elv midt i byen.

Kvalifiseringer:
Grunnkurs i elvepadling kvalifiserer til å få Norges Padleforbund sitt våttkort med oblat for grunnkurs elv.
Se mer her: http://www.padling.no/vaattkort-og-sikkerhet/hva-er-vaattkort/de-ulike-kursene-i-npf-vaattkort/elvepadling/grunnkurs-elv/

Pris:
1700 kr. Inkluderer padlekurs med instruktør(er) fra Norges padleforbund, lån av kajakk, åre, hjelm, trekk og padlevest. Lån av klubbens utstyr i inneværende og neste semester, samt tilgang til innetreninger på vinterhalvåret. Prisen inkluderer IKKE leie av tørrdrakt/våtdrakt. Dette må man stille med selv! Betaling skal skje minst en uke før kursstart. Betalingsinfo gis ved påmelding.

Påmelding skjer ved mail til elvesjef:
elvesjef@ntnuipadling.no, emne «Påmelding grunnkurs elv»
Husk å skrive inn dato!

Håper å se deg på kurs!

Spørsmål kan henvendes til:
elvesjef@ntnuipadling.no
+47 456 76 547

Med vennlig hilsen
Kristian Lampe Gjemdal
Elvesjef, NTNUI padling

ENGLISH:

Registration is open!

- Course 1: 26-28 April (week 17)

- Course 2: 3-5 May (week 18)

Hi, paddlers!

Briefly about the course:

On Friday, there will be a quick theory introduction, where we will go through basic techniques and safety concerns. Saturday and Sunday, we’ll paddle on Nidelva, from Nedre Leirfoss to Sluppen. A nice stretch of river to learn kayaking on.

Price:
1700 kr. Includes paddle course with instructor(s) from Norway's paddle club, rent of kayak, paddle, helmet, spray skirt, personal floating device aka ‘’life jacket’’, pull and paddle. It also includes access to the club’s equipment for a full year and indoor paddling (rolling training and polo kayak in Pirbadet). The price DOES NOT include wet/dry suit rental fee, you must arrange this yourself. Payment information will be sent after registration and must be paid within a week before the course.

To register send a mail to the whitewater chief:
elvesjef@ntnuipadling.no, subject «Registration beginners course whitewater»
Remember to clarify which weekend you want to go to.

Hope to see you on course!

Questions can be sent to:
elvesjef@ntnuipadling.no
+47 456 76 547

Best regards
Kristian Lampe Gjemdal
Whitewater chief, NTNUI padling