Article {{ article.headline }} image

Samarbeid med TKK

Vi har vært så heldige å få på plass et samarbeid med Trondheim Kajakklubb i forbindelse med aktiviteter for havpadlerne. Slik flere av dere sikkert har lagt merke til, sliter vi litt med å utdanne tilstrekkelig aktivitetsledere og andre som kan være ansvarlige for tirsdagspadlinger og lignende. Samtidig har engasjementet for denne typen aktivitet har vært noe begrenset den siste tiden. TKK inviterer NTNUI Padlings medlemmer til følgende aktiviteter:

Rull&Tull:
Oppmøte fredager klokken 18:00 på vannet ved Skansen. Dette er en organisert klubbaktivitet med ansvarlig aktivitetsleder, ingen påmelding nødvendig. Aktiviteten innebærer å padle kortest mulig (f.eks. til Ilsvika eller lignende) for å øve kameratredning, rulle, stå i kajakken, og andre øvelser.

Søndagstur:
Oppmøte søndager kl 12:00 på vannet ved Skansen. Søndagsturene er 100% selvorganisert, og krever heller ingen påmelding. Fellesskapet eller den mest erfarne bestemmer turmål basert på vær og gruppens erfaringsnivå. Vanlige turmål er Sponhuset, Korsvika, Munkholmen, Brennebukta, Trolla, Nidelva, osv. Normalt 3-7 km hver vei, og de bruker å være tilbake rundt 15-16, alltid inkludert matpause. Ta med matpakke, drikke og pauseklær. Gruppa kan bli enige om å dele seg for å tilfredsstille ulike ønsker om turlengde.
Noen kjøreregler:
- Dere bruker NTNUI sitt utstyr.
- Toalettet til TKK kan brukes når døra likevel står åpen, men ikke bruk garderoben (i tilfelle døra er låst når dere kommer tilbake).
- Presenter deg selv for de andre deltakerne, slik at de vet hvem du er (navn, erfaring, osv.).
- Finn ut hvem som er aktivitetsleder eller den mest erfarne.
- Delta i gruppa på lik linje med alle andre; Hold deg i nærheten slik at du kan hjelpe, og at de andre kan hjelpe deg om nødvendig. Delta i diskusjonen om turplan eller øvelser, og aldri forlat gruppa uten tydelig avtale.

Disse aktivitetene krever ingen kompetanse utover grunnkurs hav, og vi oppfordrer de med ferske grunnkurs om å delta. Vi er svært takknemmelige for TKK's gjestfrihet, og håper mange vil benytte seg av tilbudet