Article {{ article.headline }} image

Tirsdagspadling på Nidelva/Tuesdays at Nidelva

Tirsdagspadling elv

English below
-------------------
English below
-------------------
NB!! Vi koordinerer erfarne padlere og sjekker om det er nok biler til hver tur, men det er ikke alltid det går opp, så følg med på facebookgruppa NTNUI Padling - padlesladder og svømmeturer. Der blir det annonsert dersom det ikke lar seg gjøre med padling en dag.

Møt opp på Skansen (google maps: Trondhjems Kajakklubb, Nedre Ila) for pakking av utstyr og folk ombord i biler. Betal 40 kr for drivstoff og bomavgifter til den du sitter på med (Hvis du stiller med bil, pass på å få 40 kr fra hver av de som sitter på med deg). Vi drar så fort alle oppmøtte har pakket seg og sitt, så møt presis. Vi kjører til Nedre Leirfoss, og padler derfra ned til Sluppen. Her får man prøvd seg på noen enkle stryk (grad I-II, avhengig av vannstand).

Hvis du er helt fersk og har lyst å komme i gang med elvepadling (har du ikke våtkort) ber vi deg heller benytte våre kurs eller spørre turansvarlig før du melder deg på. Hvis du ikke har betalt utstyrsleie koster arrangementet 50 kr i tillegg til kjørepenger.
-------------------
!!Sometimes, we don't have enough experienced kayakers and cars to arrange this event, so rember to check the facebook group "NTNUI Padling - padlesladder og svømmeturer". We will announce there the same day if we can't arrange the paddling session. No announcement means we're good and the event is happening :)

We meet at Skansen (on google maps: Trondhjems Kajakklubb, Nedre Ila) for loading of gear and people into cars. Pay 40 kr. for fuel and toll fees to the person who drives you (If you bring a car, make sure to get 40 kr. from each passenger). We leave as soon as everyone and everything is loaded, so make sure to be on time. We drive to Nedre Leirfoss, and paddle down to Sluppen. Here you can test yourself on some easy rapids (grade I-II, depending on waterl evel) and you can play in the wave at Sluppen bridge.

If you are complete beginner and would like to try whitewater kayaking, please sign up for one of our beginner courses instead. If you have not paid the equipment rental fee, the event costs 50 kr in addition to the 40 kr for fuel and toll fees.