Article {{ article.headline }} image

Registration to kayak polo trainings!

ENGLISH
We'll start using Spond for announcing polo trainings and tracking participation. This is both for covid-19 tracing (if needed, hopefully not), but mainly to make it easier to plan the trainings (to know who is coming, how many beginners / experienced player, if we have enough kayas and space in the pool etc.).

Spond group is created for Trondhjems kajakklubb with sub-groups for Polo, Elv, Hav and Flattvann. Members of NTNUI padlegruppa participating in the polo trainings should also join the Polo subgroup.
Join the group here: https://group.spond.com/OFNCD

If you dont want to use the app, send your email adress to https://www.facebook.com/borospeti/about
IMPORTANT: everyone is welcomed on our training, but only the people are allowed to join, who have previously registered for the training on spond.

Let's hope the infection numbers in Trondheim stay low, and we can keep on training at Pirbadet!

NORSK
Vi kommer til å bruke Spond fremover for annonsering av treningene og registrering av deltagelse. Dette er både for covid-19 sporing (hvis behov, forhåpentligvis ikke), men hovedsaklig for å gjøre planlegging av treningene lettere (så vi vet hvem som kommer, hvor mange nybegynnere / erfarne spillere, om vi har nok båter og plass i bassenget, osv.).
Spond gruppe ble opprettet for Trondhjems kajakklubb med undergrupper for Polo, Elv, Hav og Flattvann. Medlemmer av NTNUI padlegruppa som deltar på polotreninger skal også melde seg inn Polo undergruppa.
Meld dere inn i gruppa her: https://group.spond.com/OFNCD
La oss håpe at smittetallene i Trondheim forblir lave, og vi kan fortsette å trene i Pirbadet!
Hvis du vil ikke benytte appen: send epost adressen din til https://www.facebook.com/borospeti/about
VIKTIG: alle er velkommene på treningene vår, men bare folket har lov til å være med, som tidligere har registrert seg på spond.