Styremedlemmer

Leder

joachim klungseth

Leder for gruppa, vår stemme i det offentlige, overordnet ansvar for genvors og styremøter.

Nestleder

Kristine Mæland

Ansvar for å bistå lederen der det trengs, samt oppgaver som ikke faller under de andre vervene i styret.

Elvesjef

Are Ringheim

Ansvarlig for kurs og aktiviteter i forbindelse med elvepadling.

Utstyrssjef elv

Snorre Solem

Ansvarlig for innkjøp og vedlikehold av utstyr til elvepadling.

Havsjef

Ingrid Botslangen Frantzen

Ansvarlig for kurs og aktiviteter i forbindelse med havpadling.

Utstyrssjef hav

Marie Fossen Nordal

Ansvarlig for innkjøp og vedlikehold av utstyr til havpadling.

Polosjef

Marius Heir

Ansvarlig for polotreninger og aktiviteter i forbindelse med kajakkpolo.

Økonomisjef

Håvard Kjønningsberg

Ansvarlig for gruppens økonomi.

Sosialansvarlig

Ingebjørg Evang

Ansvarlig for fester, padlepils og andre kreative påfunn!

Websjef

Sondre Midtskogen

Ansvarlig for drifting av hjemmesida og serveren.