Styremedlemmer

Leder

Lampe Gjemdal

Leder for gruppa, vår stemme i det offentlige, overordnet ansvar for genvors og styremøter.

Nestleder

Astrid Myrhaug

Ansvar for å bistå lederen der det trengs, samt oppgaver som ikke faller under de andre vervene i styret.

Elvesjef

Kjersti Brynestad

Ansvarlig for kurs, aktiviteter og utstyr i forbindelse med elvepadling.

Havsjef

Kristian Rye

Ansvarlig for kurs, aktiviteter og utstyr i forbindelse med havpadling.

Polosjef

Balázs Fekete

Ansvarlig for polotreninger og aktiviteter i forbindelse med kajakkpolo.

Økonomisjef

Ingrid Steensland Hoelsæter

Ansvarlig for gruppens økonomi.

Sosialansvarlig

Lise Davis

Ansvarlig for fester, padlepils og andre kreative påfunn!

Websjef

Anders Lie Hagen

Ansvarlig for drifting av hjemmesida og serveren.