Styremedlemmer

Leder

Snorre Solem

Leder for gruppa, vår stemme i det offentlige, overordnet ansvar for genvors og styremøter.

Nestleder

Kirsty Bruce

Ansvar for å bistå lederen der det trengs, samt oppgaver som ikke faller under de andre vervene i styret.

Elvesjef

Lampe Gjemdal

Ansvarlig for kurs og aktiviteter i forbindelse med elvepadling.

Havsjef

Balázs Fekete

Ansvarlig for kurs og aktiviteter i forbindelse med havpadling.

Polosjef

Balázs Fekete

Ansvarlig for polotreninger og aktiviteter i forbindelse med kajakkpolo.

Økonomisjef

Kari Noer Lilli

Ansvarlig for gruppens økonomi.

Sosialansvarlig

Lise Davis

Ansvarlig for fester, padlepils og andre kreative påfunn!

Websjef

Ole Jordan

Ansvarlig for drifting av hjemmesida og serveren.